نتايج جستجو

تعداد يافته ها برای عبارت نمونه :45

 • نمونه صدای گوینده انگلیسی خانم کد 200002

 • نمونه صدای خانم کد 130006

 • نمونه صدای خانم کد 130007

 • نمونه صدای آقا کد130003

  نمونه صدای آقا کد 130003

 • نمونه صدای آقا کد130002

  نمونه صدای آقا کد 130002

 • نمونه صدای خانم کد 130008

 • نمونه صدای خانم کد 120006

  نمونه صدای خانم کد 120006

 • نمونه صدای خانم کد 120004

  نمونه صدای خانم کد 120004

 • نمونه صدای آقا ترکی آذری کد 100115

  نمونه صدای آقا ترکی آذری کد 100115

 • نمونه صدای آقا کد 100115

  نمونه صدای آقا کد 100115

 • نمونه صدای خانم کد 110003

  نمونه صدای خانم کد 110003

 • نمونه صدای آقا کد 200105

 • 100105

  نمونه صدای آقا کد 100105

 • نمونه صدای خانم کد110002

  نمونه صدای خانم کد 110002

 • 100114

  نمونه صدای آقا کد 100114

 • نمونه صدای آقا کد 200103

  نمونه صدای آقا کد 200103

 • نمونه صدای انگلیسی خانم کد 200001

 • 200101

  نمونه صدای آقا کد 200101

 • 100111

  نمونه صدای آقا کد 100111

 • 100010

  نمونه صدای خانم کد 100010

 • 100109

  نمونه صدای آقا کد 100109

 • 100108

  نمونه صدای آقا کد 100108

 • 100006

  نمونه صدای خانم کد 100006

 • نمونه تست گویندگی

 • نمونه نخست صدای تلفن گویای ضبط صدا

 • نمونه دوم صدای تلفن گویای ضبط صدا

 • نمونه سوم صدای تلفن گویای ضبط صدا

 • نمونه صدای تبلیغ صوتی تهیه و تنظیم صداهای تلفن گویا به کمک مرکز ضبط صدای فارسیکام

 • نمونه صدای غیر حرفه ای تلفن گویای ضبط صدای فارسیکام

 • نمونه صدای حرفه ای تلفن گویای ضبط صدای فارسیکام

1 2   >   صفحه 1 از 2